Време на работа на батерията на UPS

След като бъде изчислено общото натоварване, може да се отговори на  въпроса  „за колко време UPS трябва да осигурява резервно захранване“?

 Непрекъсваемото захранване е устройство за съхранение на енергия и най-често срещаният метод за съхранение и доставяне на енергия е комплект батерии. Някои UPS системи за кратко време на работа (милисекунди) могат да бъдат инсталирани със суперкондензатори като компонент за съхранение на енергия, но по-традиционният метод е батерия.

 Най-често инсталираната батерия, независимо дали е решение за непрекъсваемо захранване, аварийно осветление, стартер на генератор или дори алармен панел за сигурност, е оловна батерия. Оловно-киселинната технология съществува от 1860 г. и е изобретена от Гастон Планте. Технологията на батериите оттогава се е развила до типа модерна батерия, която имаме днес, но принципната работа е по същество същата, оловни пластини и електролит. Днешните оловно-киселинни батерии са клапанно регулирани оловно-киселинни (VRLA) и не изискват поддръжка. Техният типичен проектен живот е 5 или 10 години и можете да очаквате експлоатационен живот от 3-4 и 7-8 години съответно и по отношение на пълните цикли на зареждане/разреждане около 300-400.

 Батериите за UPS система са оразмерени в ампер-часове (Ah) и осигуряват  Ah при постоянно напрежение, изисквано от UPS инвертора. 

 Например един производител  на UPS  може да заяви, че техния онлайн UPS от 1 kVA осигурява 7 минути при пълно натоварване. Друг производител декларира, че техния онлайн UPS осугирява  10 минути при 80% натоварване.  Полезно е да прочетете много внимателно и да разберете дали има някакви предупреждения относно посочените времена на работа на батерията.

Това, което обаче трябва да се помни, е, че оловно-киселинната батерия има нелинейна крива на разреждане. Колкото по-ниско е натоварването, толкова по-дълго батерията ще осигурява захранване. Ако UPS е правилно оразмерен, с 20% запас, тогава очакваното време за резервно захранване на батерията ще бъде по-дълго. Някои линейни интерактивни и повечето онлайн UPS системи също могат да бъдат инсталирани с пакети с разширено време за изпълнение, за да се увеличи времето за архивиране от минути до няколко часа.“