Непрекъсваеми захранващи устройства, инсталирани в тежки условия

Идеалната среда за непрекъсваемо захранване (UPS) и свързания с него комплект батерии би била в зона, която е сигурна, без прах, суха с околна температура, поддържана между 20-25C и подходящ въздушен поток, за да отговори на изискванията на производителя. Когато инсталирате UPS като част от нов строителен проект или ремонтни работи, изискванията за околната среда обикновено се разглеждат внимателно и UPS ще бъде идеално разположен, за да се увеличи надеждността и да се увеличи експлоатационният живот. Понякога, ако UPS се преоборудва към съществуваща електрическа инфраструктура, идеалната среда често не е физически налична. Често при планиране и локализирне на UPS заедно с друго електрическо оборудване, като разпределителна уредба, разположена в производствени помещения, мазета или дори външни контейнери. Тогава може да се наложи UPS да се бори с елементите на суровата среда. Ако случаят е такъв, как могат да бъдат смекчени последиците от лошата среда?
1. Отделно местоположение на батерията. Оперативната околна температура на повечето UPS модели е посочена като 0C до 40C (ако се приеме, че няма кондензация), в този прозорец UPS ще работи без сериозен ефект върху цялостния му живот, стига консумативите като кондензатори да се проверяват превантивно и заменени при необходимост. Батериите обаче в  тези случаи са в неблагоприятна среда Въпреки че спецификационните листове ще посочват подобен оперативен прозорец, експлоатационният живот и производителността се променят драстично в зависимост от температурата. Повечето листове със спецификации на производителите на батерии посочват работните характеристики и експлоатационния живот при 20C. Ако температурата е по-висока, производителността ще се увеличи, но животът ще намалее . Ако температурата е по-ниска , животът ще се увеличи, но производителността ще намалее . Това е много съществен спад, като например ако погледнем спецификацията на петгодишния проектен живот на батериите, се констатира, че при околна температура от 30C, батерията би била използваема само за 33% от своя проектен живот. Това е малко повече от 1,5 години!
Един от методите за коригиране на това би бил изграждането на специална зона само за инсталирането на батерията, която е с контролирана температура. Това също помага за спестяване на енергия, тъй като батериите отделят минимална топлина (за разлика от UPS). Ако температурата не може да се поддържа, тогава изберете батерии с по-дълъг проектен живот, като например десет или дванадесет годишни блокове, и проверявайте редовно тяхната работа. Въпреки че първоначално е по-скъпо, това избягва годишните смени на батерията и батерията с десетгодишен проектен живот не е два пъти по-висока от цената на петгодишен блок.
2. Филтри за прах.
При нормална работа UPS винаги работи и така постоянен въздушен поток влиза и излиза от системата. Ако околната среда е предразположена към прах или други частици във въздуха, вътрешността на UPS може да се запуши, което не само да причини проблеми с охлаждането, но и да покрие вътрешните компоненти с отломки и потенциално да причини повреди. Изборът на UPS, който включва филтри за прах като стандарт или има опция за преоборудване и редовна подмяна, ще предотврати вредното вътрешно натрупване на прах, което компрометира надеждността на системата. В изключително тежки условия се препоръчва защитно химическо покритие, нанесено от производителя преди изпращане. UPS с нанесено такова покритие е електрически изолиран и така той поддържа дългосрочно съпротивление на повърхностната изолация, като по този начин предпазва електронните модули от замърсители във въздуха, като например солен спрей, което ще помогне за предотвратяване на корозия. Тази процедура в миналото е била използвана за „промишлени“ UPS устройства, но сега някои произведители все повече започват да използват тази технология като стандарт в тяхната трифазна гама UPS. Охлаждащите вентилатори се разграждат с течение на времето и имат експлоатационен живот от около пет до седем години при добри условия на околната среда, рядко е един вентилатор да се повреди преди това време, но ако е така, той трябва да бъде сменен възможно най-скоро. Организирането на превантивна подмяна на всички охлаждащи вентилатори на фиксиран интервал е най-рентабилният метод чрез спестяване на разходи за труд и организиране на периоди за поддръжка. Това е и най-добрият начин за повишаване на надеждността на работата на UPS, намалявайки шансовете за загуба на свързания товар и скъпоструващ престой.