Какво е UPS система?

Непрекъсваемо захранване или UPS

Непрекъсваемото захранване е устройство, което се използва за защита на компютри и оборудване, когато има загуба или значително намаляване на основния източник на захранване.

За да постигне това, UPS разполага с няколко батерии, които поемат, когато открие загуба или намаляване на наличната мощност.

След като това бъде открито, управлението се прехвърля към батериите и чрез инвертор постоянното напрежение на батериите се преобразува в променливотоково за устройствата.

В действителност не е необходимо само компютърните системи и оборудване да се поддържат  от UPS, а може да е всичко.

Не говорим само за обикновени прекъсвания на електрозахранването, изгасени светлини, изключен телевизор,а понякога можем да получим скокове в захранването или внезапен спад .

Това е мястото, където има спад на напрежението, или неволно, или умишлено. Понякога при спешни случаи има намаляване на натоварването, причинено умишлено.

С непрекъсваемо захранване всички наши системи могат да работят нормално, за да компенсират намаляването на мощността. 

Времето, за което UPS може да поддържа система, може да варира, но дава възможност проблемът да бъде решен или най-малкото позволява системите да бъдат изключени по контролиран начин.

Устройство на UPS 

–  Батерии

–  Зарядно устройство за батерии

–  Инвертор

–  Превключвател за прехвърляне

UPS е система, която използва батерии за захранване на система, ако захранването е компрометирано и зарядно устройство, което ги зарежда.

Батериите използват постоянен ток а входното захранване е променлив ток, с помощтта на инвертор се преобразува постоянен ток в променлив ток. Превключване между захранването с променлив ток и захранването на батерията става от т.н.  „превключвател за прехвърляне“.