TLC BMS е решение, което гарантира цялостен анализ на изправността на всяка батерия в стинга, независимо от количеството, вида и работното напрежение.

Извършва измервания на импеданс, напрежение и до 6 температи на всеки елемент, с функцията за автоматично изравняване, увеличавайки живота на батерията.

Осигурява незабавна актуализация на състоянието на всяка батерия.

Намалява/премахва ненужните посещения на мястото за инспектиране на батерията, като действа като диагностичен инструмент  за осигуряване на качеството .

По-интелигентен и по-ефективен начин за определяне времето за смяна на батерията или неправилна употреба, която причинява ускорено стареене Повишена надеждност  на системата.

 

Текуща технология с надграждане чрез  комуникационен интерфейс (HTML, TCP/IP, SNMP)

Персонализируеми и онлайн отчети за батерията, с лимити за програмиране и предупреждение за аларми. Могат да се добавят аксесоари като измерване на нивото на електролита на отворен тип батерии, влажност, дим и други на помещението, както и могат да се задават и ограничения на тока на зареждане.

 

Съгласно настоящата концепция за IEEC  за поддръжка на батериите се изисква редовни посещения на обекта, поне на всеки шест месеца за да се извърши визуална проверка,   измерване на импеданс, напрежение и ток, повторно затягане на болтове. Могат да се извършват тестове за разреждане и презареждане (логистика, часове, допълнителни разходи, риск от прекъсване на товара и др.). Тестовата процедура има за цел да измери капацитета на батерията в амперчасове. Този процес може да се извърши чрез резистивен товар, поставен върху батерията, и времето за разреждане до крайното напрежение се измерва. Трябва да се извършва в рамките на 48 часа след събитието за разреждане, за да се осигури пълно презареждане и изравняване.Накратко, променливите правят резултатите неточни и контролът на процеса е лош.

Приложение:

  • IT – Центрове за данни
  • Телекомуникации
  • Алтернативни енергии – слънце и вятър
  • CC шрифтове
  • Токоизправители
  • Индустрия

    Батериите са единственият източник на съхранение на енергия за много приложения като UPS, токоизправители и алтернативни източници на енергия. Те често са скъпи, изискват текуща поддръжка и наблюдение,  а разходите за труд и пътуване непрекъснато нарастват. След като се извърши ръчно събиране на данни и визуална проверка, резултатите, които са получени варират според инструмента, калибрирането, оператора и т.н. Неизправностите водят до прекъсване и загуба на приходи, Неизмерването може да доведе до пълно влошаване на състоянието на банката. Липсата на поддръжка може да доведе до катастрофална повреда, засягаща качеството на цялата система за резервиране и защита за критично захранване.