UPS

модулен онлайн UPS

модули, които са свързани и работят заедно

еднофазен UPS

един вход и един изход

трифазен UPS

трифазен вход и трифазен изход

МОНИТОРИНГ

icon TLC - UPS и ииндустриални батерии, лаборатория и контрол logo

наблюдение

24/7 наблюдение на вашата батерия

изравняване

изравняване по съпротивление

температура

измерване 6 температури

капацитет

остатъчен капацитет на батерията

ЛАБОРАТОРИЯ

тест на напрежение

AC/DC тест на системата

тест на капацитет

капацитет на отделните клетки

остатъчен капацитет

остатъчен капацитет на системата

проектен живот

доказване проектен експлоатационен живот

КОНТРОЛ

icon TLC - UPS и ииндустриални батерии, лаборатория и контрол logo

контрол напрежение

24/7 наблюдение на вашата батерия

контрол съпротивление

изравняване по съпротивление

експлоатационен живат

измерване 6 температури

контрол капацитет

остатъчен капацитет на батерията