Трифазен UPS

Трифазен 3:3 онлайн UPS , диапазон на капацитет 10-500KVA