Еднофазен UPS

Еднофазен 1:1 онлайн UPS , диапазон на капацитет 1-20KVA